Om Solatube

Solatube har eksistert i mer enn 25 år og finnes i mer enn 100 land. Solatube har i dag det beste utviklede rørformete dagslyssystemet både når det gjelder teknikk og design. Å øke mengden dagslys i våre bygninger er bra for helsen, miljøet og økonomien. Dagslys gjør at vi holder oss friske.

Solatube dagslyssystem fanger opp dagslyset med en patentert kuppel på taket. Sollyset føres videre gjennom et svært reflekterende rør (99,7% refleksjon) opp til 25 meter. Lyset treffer deretter et prisme som sprer det naturlige dagslyset ut i rommet.

Solatube dagslyssystem med Led-hybrid – det mest energieffektive belysningssystemet i verden.

Solatube går for å bruke for miljøsertifisering i BREEAM og LEED m.m.

Solatube bringer inn mye direkte dagslys selv på gråværsdager.

Vi oppholder oss innendørs opp til 90% av tiden. Dagslyset påvirker vårt velvære samt våkenhet og søvn. Den spektrale fordelingen av lys, som varierer gjennom dagen, med mere kortbølgelys på morgenen, og mer langbølgelys på kvelden gjør at døgnrytmen vår stiller seg inn på rett måte. Solatube bringer dagslyset dit hvor lyset fra vanlige vinduer ikke kommer inn.