Ankarskolen

Ankarskolen, Varberg kommune, Sverige

I denne skolen ble 15 stk. Solatube 290DS med Daylight-LED hybrid installert. Rørlengdene varierte mellom 9 og 14 meter for hver Solatube, medregnet 90 graders bøjene. Innvielse i februar 2015.