Gasellen

Gasellen omsorgsbolig, Varberg kommune, Sverige

På Gasellens omsorgsbolig ble det satt inn 19 stk. Solatube 290DS med Daylight-LED hybrid og dagslys/bevegelsesensor. Innvielse i februar 2015.